Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Profesor Mieczysław Tomaszewski. Uczony i poeta


fot. archiwum prywatne

Przyczynił się do zmiany myślenia o muzyce. Dziś, 17 listopada 2021 roku, mija 100. rocznica urodzin Profesora Mieczysława Tomaszewskiego – twórcy „Krakowskiej Szkoły Teoretycznej”.

Rodem – Poznanianin, sercem – Polak, a talentem – muzyk-humanista. Wszystko, co robił, wynikało z miłości do sztuki dźwięków, którą odczytywał na nowo, w interpretacji integralnej: od genezy do recepcji i rezonansu.
Biografia Mieczysława Tomaszewskiego to dokument życia pełnego pasji i zaangażowania w sprawy wysokiej kultury muzycznej. Światowej sławy muzykolog i teoretyk muzyki, animator i organizator życia muzycznego, redaktor naczelny i dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, profesor i doktor honoris causa  Akademii Muzycznej w Krakowie, Honorowy Obywatel Krakowa, Kawaler Orderu Orła Białego…
Autor fundamentalnych prac o Fryderyku Chopinie i Krzysztofie Pendereckim, gatunku pieśni i muzyce polskiej. Pomysłodawca i spiritus movens „Spotkań Muzycznych w Baranowie Sandomierskim”, skupiających przedstawicieli wszystkich sztuk. Idea tworzenia wspólnoty przyświecała całej jego drodze uczonego i artysty – „poety wśród muzykologów”.
Zrewolucjonizował teorię muzyki / muzykologię: postulował konieczność wsłuchania się w to, co dzieło ma do powiedzenia. Ideałem stał się dla niego badacz, który muzykę przeżywa, otwierając się – z wrażliwością i wyobraźnią – na jej sensy, prawdę i przesłanie.
Całym sobą był oddany Akademii: dynamicznie uczestniczył w życiu uczelnianym, z entuzjazmem podchodząc do każdej twórczo-sprawczej aktywności. Zawsze w ruchu, tworząc kolejne koncepty i konstrukty. Wizjoner, mający uporządkowany i usystematyzowany obraz świata.
Wielką wagę przywiązywał do etosu. Ułożył listę wartości zagubionych i odzyskiwanych w muzyce polskiej, wśród których znalazły się, między innymi: poczucie wolności, piękno i wymiar sakralny. Mają dawać, jak mawiał: do myślenia. Bo muzyka, powtarzał, jest przejawem kultury, wyrazem duchowego życia człowieka oraz jego osobowości

Małgorzata Janicka-Słysz