Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

O projekcie


Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie realizuje projekt:

ARTYŚCI JUTRA

– podniesienie kompetencji studentów Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-K124/15

Okres realizacji: 1.04.2016 – 28.02.2019

Dofinansowanie projektu z UE: 929 417,62 zł

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, wchodzących wkrótce na rynek pracy. Skierowany jest on do studentów ostatniego i przedostatniego semestru studiów II stopnia kierunków Instrumentalistyka (instrumenty orkiestrowe) oraz Wokalistyka, kolejno w latach: 2016/2017 (I edycja), 2017/2018 (II edycja) oraz 2018/2019 (III edycja).

Aby osiągnąć ten cel, w ramach programu realizowane są serie certyfikowanych szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i dodatkowych zadań praktycznych, oraz zacieśniana jest relacja z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami będącymi potencjalnymi pracodawcami absolwentów. Dzięki pogłębieniu współpracy między uczelnią a instytucjami z jej otoczenia społeczno-ekonomicznego, można będzie w przyszłości wypracować zbieżny dla obu stron wzór studenta-przyszłego pracownika. Szczególny nacisk projekt kładzie na kompetencje komunikacyjne, osobiste, samoorganizacyjne i zawodowe uczestników.

Realizacja

W ramach projektu odbywają się:

  • certyfikowane szkolenia z zakresu specyfiki pracy w renomowanych orkiestrach, chórach i zespołach wokalnych,
  • zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności miękkie i interpersonalne z zakresu pracy w grupie,
  • zadania dotyczące tematyki z zakresu wykorzystywania techniki Alexandra (opanowywanie stresu towarzyszącemu pracy wykonawczej),
  • wizyty studyjne u pracodawców mających długoletnią ścisłą współpracę z AMK, m.in. w Filharmonii Krakowskiej, Operze Krakowskiej, Sinfonietta Cracovia,
  • wizyty studyjne w instytucjach z poza terenu Polski – w operach i filharmoniach w Europie, m.in. u Filharmoników Berlińskich i w Operze Wiedeńskiej.

Terminy zajęć planowane są w sposób nie kolidujący z dydaktyką.