19 listopada 2020 r. Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie prof. dr hab. Wojciech Widłak złożył podpis na akcie notarialnym dotyczącym nabycia na potrzeby AMK budynku przy ul. Potebni 7 w Podgórzu. Urząd Miasta Krakowa przekazał nam budynek ze specjalną bonifikatą w wysokości 60%, na którą zgodę wyraziła Rada Miasta Krakowa.

Pomysł pozyskania nieruchomości powstał w 2019 r. z inicjatywy Przewodniczącej Rady Uczelni mgr Izabeli Błaszczyk, zyskując aprobatę Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego. Ówczesny Rektor prof. Stanisław Krawczyński podjął kluczową decyzję o zakupie nieruchomości oraz działania, które kontynuował nowy Rektor. We wrześniu 2020 r., w pierwszym miesiącu nowej kadencji, Władze Akademii Muzycznej w Krakowie wszczęły intensywne starania o pozyskanie środków finansowych z dotacji celowej Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na wydatki inwestycyjne, celem pokrycia kosztów zakupu nieruchomości. Udało się! Pozytywna decyzja Ministra przyznająca kwotę konieczną do realizacji zadania zapadła 17 listopada 2020 r.

Nowo pozyskany budynek, zawierający ponad 20 obszernych sal, ma służyć wszystkim Wydziałom już od następnego roku akademickiego.

AKADEMIA ZMIENIA SIĘ DLA WAS!