2019


Szanowni Państwo,

Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie i jej Studio Muzyki Elektroakustycznej organizują w marcu 2019 roku 2. Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Józefa Patkowskiego, którego przedmiotem jest kompozycja akusmatyczna. Celem Konkursu jest upamiętnienie postaci Profesora Józefa Patkowskiego, założyciela Studia Muzyki Elektroakustycznej i wieloletniego wykładowcy Akademii Muzycznej w Krakowie, osoby zasłużonej dla muzyki polskiej II połowy XX wieku.

Pragniemy zachęcić studentów i absolwentów polskich uczelni muzycznych oraz członków Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej, w wieku 20-35 lat, będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej lub zamieszkałych w Polsce, aby wzięli udział w naszym przedsięwzięciu, udowadniając, że w tej dziedzinie tworzy się u nas muzykę wartościową.

Pracą konkursową jest kompozycja o wysokich walorach estetycznych i zaawansowanej technologii, która – w zakresie tworzywa – będzie muzyczną transformacją materiałów źródłowych przygotowanych przez organizatorów Konkursu. Materiał źródłowy, nagrany w postaci plików stereofonicznych (częstotliwość próbkowania 48kHz, rozdzielczość 24 bity), będzie dostępny dla osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie po uprzednim nadesłaniu zgłoszenia.

Kompozycja konkursowa (czas trwania 8 do 10 minut) powinna być przeznaczona do wielokanałowej projekcji dźwięku (klasyczny układ stereofoniczny lub kwadrofoniczny) i dostarczona w postaci plików dźwiękowych WAVE (48kHz/24bity). Uczestnik może nadesłać co najwyżej 2 utwory, każdy opatrzony odrębnym godłem.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przysłanie pocztą elektroniczną – w dniach 23 października do 20 listopada 2018 roku – pisemnego zgłoszenia (według instrukcji: pkt 7 Regulaminu Konkursu) na adres: konkomp@amuz.krakow.pl Powiadomienie o dopuszczeniu do udziału w Konkursie w postaci e-maila aktywacyjnego, który zawierać będzie: link do folderu z materiałami źródłowymi oraz informacje, gdzie i jak należy przesłać kompozycje konkursowe (w terminie 1-28 luty 2019), zostaną przekazane z podanego powyżej adresu do dnia 1 grudnia 2018 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie werdyktu nastąpi podczas koncertu, który odbędzie się w Sali Kameralnej im. prof. Marka Stachowskiego w Akademii Muzycznej w Krakowie (30 marca 2019). Partnerem technologicznym jest krakowska firma Music Info sp. z o.o., która zapewni projekcję dźwiękową prac konkursowych zakwalifikowanych do finału, za pośrednictwem systemu EAW Radius.

Rolę sekretarza Konkursu pełni dr hab. Michał Pawełek. Na adres konkomp@amuz.krakow. pl – jedyny dostępny dla Uczestników – proszę kierować wszelką korespondencję (zgłoszenie udziału, ewentualne zapytania i wątpliwości, etc).

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

prof. dr hab. Wojciech Widłak
dr hab. Magdalena Długosz