Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

 

Fundacja Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

KRS 0000070672
NIP 6762048528
REGON 350220822

Kontakt

ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków
VI piętro pokój nr 3
tel. +48 882 468 994

fundacja@amuz.krakow.pl

Facebook

O nas


Fundacja została utworzona 14 grudnia 1992 roku uchwałą Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie.

Fundacja od początku istnienia skupiała się na promowaniu muzyki poważnej wśród społeczeństwa, a także włącza się w kwestie upowszechniania nauki i badań nad muzyką, organizując takie wydarzenia jak np. Międzynarodowe Sympozjum Kompozytorskie Współczesne Szkoły Narodowe. Uczestniczy także w promocji polskiej kultury i wybitnych twórców, (Koncert Pamięci Ignacego Paderewskiego wraz z wydaniem płyty).

Wraz z początkiem agresji Rosji na Ukrainę włączyła się w działania pomocowe dla studentów z Ukrainy.

→ Zobacz nasze projekty

 

Zespół

Artur Wolanin – dyrektor Fundacji. Kanclerz Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku Ekonomika Przedsiębiorstw (2003). Pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego na Akademii Ignatianum w Krakowie (2009-2020) oraz Prezesa Fundacji Ignatianum (2011-2020). Zajmował się też pracami społecznymi, również na rzecz instytucji pożytku publicznego, czynnie realizując wiele cennych projektów społecznych i charytatywnych, wspierając środowiska wykluczone, osoby starsze, nieletnich licznymi akcjami i środkami finansowymi zebranymi podczas nich.

Agnieszka Czyczyło – magister zarządzania kulturą, chórzystka, autorka badań dotyczących dostępności w publicznych instytucjach kultury, współpracowała z fundacjami działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Magdalena Cymer-Frączek – menadżer muzyczny, booker, animator kultury, organizator wydarzeń kulturalnych. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie im. Krzysztofa Pendereckiego, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie. Była kierownik filii Centrum Kultury „Dworek Białopradnicki” a także główna menadżer IntraArt Creative Coropration. Obecnie koordynator Centrum Rozwoju Kariery na Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Tomasz Konturek – działacz organizacji pozarządowych, prezes Fundacji Ignatianum oraz Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen. Odznaczony medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za działania organizacji pozarządowych.

Grzegorz Kocot – doktor nauk politycznych, wykładowca, którego dotychczasowa działalność naukowa skupia się m. in. na problematyce działalności trzeciego sektora (autor publikacji z zakresu problematyki trzeciego sektora). Obok przygotowania teoretycznego posiada bardzo duże doświadczenie praktyczne. Posiada 14 lat doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu, koordynowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Działał w Fundacji Kuźnia Talentów i w Fundacji SOWA, ponadto pracował w jednostkach samorządowych oraz szkołach wyższych.

 

Władze

Zarząd Fundacji:
Artur Wolanin – dyrektor fundacji
Lidia  Matynian – członek zarządu
Wiesław Suruło – członek zarządu

Rada Fundacji:
Małgorzata Sternal
Monika Gardoń-Preinl
Jan Stanisław Jazownik
Piotr Lato
Włodzimierz Siedlik

 

Dane Fundacji i kontakt

Fundacja Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

KRS 0000070672
NIP 6762048528
REGON 350220822

Biuro:
ul. św. Tomasza 43
31-027 Kraków
VI piętro pokój nr 3

Kontakt:
Grzegorz Kocot
tel. +48 882 468 994

fundacja@amuz.krakow.pl