Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Biblioteka


KIEROWNIK BIBLIOTEKI
mgr Czesława Zawrotniak
pok. 119
czeslawa.zawrotniak@amuz.krakow.pl
tel. +48 12 422 63 73
fax +48 12 422 44 55

WYPOŻYCZALNIA
mgr Barbara Koszycka
mgr Maria Rusek
mgr Urszula Rypel
mgr Michał Ziółkowski
pok. 122
biblioteka@amuz.krakow.pl
tel. +48 12 422 30 37
tel. + 48 12 422 04 55 w. 123

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
mgr Urszula Rypel
wm@amuz.krakow.pl
tel. +48 12 422 30 37

CZYTELNIA
mgr Maria Rusek
pok. 121
maria.rusek@amuz.krakow.pl
tel. +48 12 422 04 55 w. 103

KRONIKA
mgr Barbara Koszycka
barbara.koszycka@amuz.krakow.pl
tel. +48 12 422 30 37

FONOTEKA
mgr Aleksandra Flach

mgr Anna Krzynówek
pok. 118
fonoteka@amuz.krakow.pl
facebook
http://fonoteka.wixsite.com/amuz
tel. +48 12 422 04 55 w. 121

DZIAŁ OPRACOWANIA
pok. 118a
mgr Joanna Barcik – bibliotekarz systemowy
joanna.barcik@amuz.krakow.pl
mgr Joanna Borzędowska
joanna.borzedowska@amuz.krakow.pl

PRACOWNIA KSEROGRAFICZNA
Ryszard Jakubiak
pok. 120
tel. +48 12 422 04 55 w. 146