Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Zmiany w funkcjonowaniu uczelni w roku akademickim 2022/2023


27.04.2023

Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem Nr 11/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., zmieniającym Zarządzenie Nr 41/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r.:

budynki Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie przy ul. św. Tomasza 43 i ul. Potebni 7 oraz Auli „Florianki” będą dostępne w niedziele w godzinach ustalonych przez Kanclerza AMKP, począwszy od 7 maja 2023 r.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia AMKP Nr 41/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w roku akademickim 2022/2023 nie ulegają zmianie.

 

6.12.2022

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 37 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 r. poz. 2127, z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) JM Rektor AMKP na mocy Zarządzenia Nr 41/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. wprowadził czasowe ograniczenia w funkcjonowaniu Uczelni:

 1. W dniach:
 • 19 – 22 grudnia 2022 r. – kształcenie odbywa się w całości w trybie zdalnym;
 • 23 – 26 grudnia 2022 r. – uczelnia całkowicie zamknięta;
 • 27 – 29 grudnia 2022 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych;
 • 30 grudnia 2022 r. – 2 stycznia 2023 r. – uczelnia całkowicie zamknięta;
 • 3 – 5 stycznia 2023 r. – kształcenie odbywa się w całości w trybie zdalnym;
 • 6 – 8 stycznia 2023 r. – uczelnia całkowicie zamknięta;
 • 5 – 12 lutego 2023 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych;
 • 7 – 10 kwietnia 2023 r. – uczelnia całkowicie zamknięta;
 • 29 kwietnia – 3 maja 2023 r. – uczelnia całkowicie zamknięta;
 • 29 lipca – 20 sierpnia 2023 r. – uczelnia całkowicie zamknięta.

2. Od 19 lutego 2023 r. do odwołania budynki AMKP przy ul. św. Tomasza 43 i Potebni 7 oraz Aula „Florianka” są zamknięte we wszystkie niedziele. W szczególnych przypadkach możliwe jest ich udostępnianie na potrzeby wybranych, ważnych dla uczelni wydarzeń i zadań, odpowiednio do uzgodnień z Prorektor ds. artystycznych i naukowych.

 

UWAGA! Tryb pracy poszczególnych jednostek administracji może się różnić od trybu kształcenia – prosimy o zapoznanie się ze dokładnymi informacjami w zakładkach poszczególnych jednostek lub wysłanie zapytania mailowo.