Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Wspominamy tych, którzy odeszli…


W czasie listopadowej zadumy wspominamy członków społeczności Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, którzy odeszli w minionym roku akademickim 2022/23…

Helena Łazarska, wybitna śpiewaczka-sopranistka, twórczyni Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu, dyrektor artystyczna i przewodnicząca jury w latach 1985-2014, wieloletnia wykładowczyni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Kierownik Katedry Wokalistyki w latach 1981 – 1988, znakomita Pedagog i szlachetna Postać.

Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; wyróżniona Odznaką „Honoris Gratia”, Nagrodą Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”, Tarczą Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” oraz nagrodą Złotej Muzy.

***

Barbara Niewiadomska, emerytowana starsza wykładowczyni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, wybitna pedagog, śpiewaczka o ogromnej wiedzy i doświadczeniu. Za swoją działalność odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Osoba wielkiej wiedzy i kultury – wspaniały, skromny, szlachetny Człowiek, wychowawca i przyjaciel wielu pokoleń muzyków. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie wokalistyki. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

***

Maria Machura, ceniona pianistka, wieloletnia Pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie. Przez wiele lat uczestniczyła w życiu artystycznym jako kameralistka i solistka. Za swoje osiągnięcia odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi. Jej życie wypełniła muzyka – której tajniki z wielkim sercem przekazywała pokoleniom młodych artystów. Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

***

Semen Shkurhan, wybitny ukraiński śpiewak – baryton, absolwent Konserwatorium we Lwowie, wieloletni Pedagog śpiewu Akademii Muzycznej w Krakowie, zatrudniony w latach 1993-2008 na stanowiskach profesora nadzwyczajnego i starszego wykładowcy. Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci jako artysta i człowiek wielkiego serca.

***

Urszula Szumańska, flecistka, pedagog, zatrudniona w Akademii Muzycznej w Krakowie w latach 1985-2014.