Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Dr Andrzej Mądro, obecnie adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego, otrzymał I nagrodę w „Konkursie prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej”, organizowanym przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Praca doktorska „Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku” została napisana pod kierunkiem  prof. dr hab. Krystyny Wilkoszewskiej.

Jury Konkursu obradowało w składzie:
prof. dr hab. Marta Szoka – Przewodnicząca Jury
prof. dr hab. Alina Mądry
prof. dr hab. Anna Nowak
prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech
prof. dr hab. Renata Suchowiejko
prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik

W swej pracy Jury opierało się na pięciu podstawowych kryteriach, do których zaliczają się: poziom zastosowanej metodologii, styl i język, wykorzystanie źródeł/literatura, oryginalność/nowatorstwo oraz znaczenie rozprawy dla rozwoju badań nad muzyką polską, czyli waga podjętego tematu. Najwyższe oceny u większości Jurorów (oraz sumarycznie) uzyskały trzy nagrodzone prace uznane zarazem za najlepsze pod względem wartości poznawczej i naukowej, najciekawsze pod względem tematyki oraz posiadające największe znaczenie dla dalszego rozwoju akademickiej muzykologii i teorii muzyki.

Warto podkreślić, że wśród 10 prac, które znalazły się w drugim, finałowym etapie Konkursu, 4 z nich powstały w naszej Akademii. Ich autorami, oprócz laureata dr. Andrzeja Mądro są:
– Krzysztof Cyran, Kanon i postmodernizm w twórczości religijnej kompozytorów polskich przełomu XX i XXI wieku;
– Katarzyna Kaczmarczyk, Relacje malarstwa i muzyki w polskiej twórczości instrumentalnej drugiej połowy XX wieku;
– Natalia Szwab, Miedzy tradycją i awangardą. Muzyka Pawła Szymańskiego.
Wszystkie te prace zostały napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Maleckiej.