Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Budowa obiektów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. Skrzatów


Przy ulicy Skrzatów w Krakowie stanie nowa siedziba AMKP. Kompleks budynków obejmie zestaw pomieszczeń kluczowych dla działalności dydaktycznej, artystycznej i naukowej Uczelni, tj. około 100 sal dydaktycznych, salę taneczną, salę prób chóru, salę prób orkiestry czy sale prób sekcyjnych oraz kilkadziesiąt sal ćwiczeniowych.

Odrębną, reprezentacyjną częścią projektowanego zespołu budynków będzie kompleks sal koncertowych: profesjonalna Sala Koncertowa o światowych parametrach akustycznych, z widownią liczącą ok. 500-600 miejsc i pełnowymiarową estradą dla rozbudowanych zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych; Aula Kameralna, z widownią na 180-200 osób; Sala Operowo-Teatralna z widownią do 200 osób, służąca do profesjonalnego przygotowywania i prezentacji form operowych i teatralno-muzycznych w warunkach zbliżonych do tych w operach i teatrach; Aula Organowa dla publiczności do 100 osób oraz zaplecze studyjne dla profesjonalnej rejestracji nagrań dźwiękowych i audiowizualnych.

W konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną nowego zespołu budynków dydaktycznych AMKP zorganizowanym wraz z SARP – wygrał projekt pracowni architektonicznej Konior Studio z Katowic, który zostanie zrealizowany.

Inwestycję dofinansowano z budżetu państwa – dotacja celowa na Budowę obiektów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. Skrzatów – wielobranżowy projekt architektoniczny, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę. Wartość finansowania i całkowita wartość zadania – 3.000.000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja celowa: Budowa obiektów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Krakowie przy ul. Skrzatów – wielobranżowy projekt architektoniczny, projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę.