Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji
katalogi online
katalogi kartkowe
katalogi innych bibliotek
e-zasoby

 

Katalogi online


Katalog Główny rejestruje obecnie wszystkie książki dostępne w Bibliotece Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz część zbiorów nutowych i fonograficznych. W przypadku nut można korzystać również z Elektronicznego Katalogu Kartkowego Nut. Spośród zbiorów fonograficznych Katalog Główny rejestruje obecnie wyłącznie nagrania CD, które wpłynęły do Fonoteki po 2012 r. Pozostałe zbiory audiowizualne notuje katalog kartkowy dostępny w Fonotece.

Elektroniczny Katalog Kartkowy Nut rejestruje zbiory nutowe, które wpłynęły do Biblioteki Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie do 2013 roku. Jedyny kompletny katalog druków muzycznych – Katalog Kartkowy Nut – znajduje się w Wypożyczalni. Za pośrednictwem Elektronicznego Katalogu Kartkowego Nut można zamówić poszukiwany druk muzyczny, jednak bez gwarancji jego dostępności.

Katalog Prac Dyplomowych, Magisterskich i Doktorskich obejmuje prace obronione w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. W celu wyszukania pracy należy wpisać pojedyncze słowo:
– nazwisko, np. Kowalski (nie: Kowalski Jan),
– termin określający przedmiot pracy, np. jazz (nie: muzyka jazzowa).
Zamówienie na pracę należy złożyć w Wypożyczalni i zgłosić się po jej odbiór w ciągu 5 dni roboczych. Z pracy można korzystać wyłącznie w Czytelni bez możliwości kopiowania jakąkolwiek techniką.

UWAGA: Przed złożeniem zamówienia należy się upewnić, czy w opisie katalogowym pracy odnotowana została zgoda autora na udostępnianie.

 

Katalogi kartkowe


  • w Wypożyczalni

Katalog Kartkowy Nut jest obecnie jedynym kompletnym katalogiem druków muzycznych znajdujących się w zbiorach bibliotecznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Dzieli się on na dwie części: alfabetyczną i rzeczową. Jest sukcesywnie uzupełniany oraz, w miarę możliwości, odnawiany.
Katalog Kartkowy Książek został zamknięty w 2007 r. wraz z uruchomieniem modułu wypożyczeń elektronicznych poprzez Katalog Główny.

  • w Czytelni

Katalog dzieli się na dwie części: alfabetyczną i rzeczową. Część alfabetyczna obejmuje wszystkie tytuły według nazwisk autorów lub redaktorów. W części rzeczowej materiały grupowane są według zakresów tematycznych.
Na kartach katalogowych książek znajduje się sygnatura główna (np. 08940) oraz tzw. sygnatura miejsca (np. P-4) oznaczająca lokalizację egzemplarza (regał-pólka).

  • w Fonotece

Katalog obejmuje płyty CD zakupione do 2012 r., płyty DVD, Blu-ray, analogowe oraz taśmy kasetowe i VHS. Nowszych nabytków CD należy szukać w Katalogu Głównym.
Nagrania na płytach CD oraz analogowych są skatalogowane dwojako: według nazwisk kompozytorów oraz nazwisk wykonawców – z podziałem na grupy instrumentów. Pozostałe nagrania skatalogowane są wyłącznie według nazwisk kompozytorów.
Podczas zamawiania nagrania należy zawsze podać pełną sygnaturę, np.: CD4425-8, DVD14.

 

Katalogi innych bibliotek


Nukat – Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny rejestruje dane o zasobach polskich bibliotek naukowych i akademickich.

KaRo – Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich udostępnia informacje o zbiorach różnego typu bibliotek w Polsce. Sugerujemy wybranie opcji dłuższego niż 30 sekund czasu wyszukiwania w celu uzyskania dokładniejszego wyniku.

Biblioteka Jagiellońska

Katalogi Biblioteki Narodowej

KVK – Karlsruhe Virtual Catalog – to metakatalog umożliwiający przeszukiwanie kilkudziesięciu baz bibliograficznych jednocześnie.

 

Do góry strony