Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji
jak wypożyczać
materiały dla orkiestr barokowej i dętej

FONOTEKA mieści się na I piętrze budynku uczelni przy ul. św. Tomasza 43 w pokoju 118. Aktualne godziny otwarcia są dostępne tutaj.

Zbiory Fonoteki, obejmują płyty CD, DVD, Blu-ray, analogowe oraz taśmy kasetowe, szpulowe i VHS.

Płyty CD, DVD, analogowe oraz taśmy kasetowe udostępniane są na miejscu wszystkim zainteresowanym. Można z nich korzystać w Czytelni – wyposażonej w odtwarzacz CD/DVD, gramofon, magnetofon oraz słuchawki z możliwością rozdzielenia sygnału dla 2 słuchaczy równocześnie.

Do wypożyczania nagrań (w tym także płyt Blu-ray i kaset VHS) uprawnieni są pracownicy i studenci Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

UWAGA: Katalog Główny rejestruje głównie płyty CD zakupione po 2012 r. Pozostałe zbiory audiowizualne notuje znajdujący się w Fonotece katalog kartkowy.

 

Jak wypożyczać?

Materiały audiowizualne można zamówić poprzez Katalog Główny, drogą mailową (jeśli znana jest sygnatura nagrania) lub osobiście w Fonotece, gdzie dostępny jest Katalog Kartkowy.

Fonoteka realizuje zamówienia na następujących zasadach:

  • w tym samym dniu – w przypadku nagrań na nośnikach cyfrowych (CD, DVD, CD-ROM, Blu-Ray) zamówionych drogą elektroniczną do godz. 8:00,
  • następnego dnia roboczego – w przypadku nagrań na nośnikach cyfrowych (CD, DVD, CD-ROM, Blu-Ray) zamówionych po godz. 8:00,
  • do dwóch dni roboczych – w przypadku nagrań na płytach analogowych, kasetach magnetofonowych i VHS.

Przy odbiorze zamówienia należy okazać legitymację biblioteczną – w przypadku studentów i doktorantów legitymacją biblioteczną jest aktualna legitymacja studencka lub doktorancka.

 

Zwroty

Zwrotów należy dokonywać osobiście w Fonotece.

 

Materiały dla orkiestr – barokowej i dętej

W ciągu roku akademickiego Fonoteka udostępnia również głosy orkiestrowe na bieżące projekty orkiestr barokowej i dętej. W celu wypożyczania materiałów orkiestrowych należy wcześniej zapisać się do Biblioteki (p. 122). Wypożyczone nuty należy zwrócić w ciągu 3 dni roboczych po koncercie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia nut trzeba niezwłocznie zgłosić ten fakt w Bibliotece. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za zaistniałą szkodę.

 

→ Kontakt do Fonoteki

Facebook Fonoteki AMKP