Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji
czasopisma muzyczne
kronika
materiały dla orkiestr symfonicznej i kameralnej
nowości w czytelni
 

 

CZYTELNIA mieści się na I piętrze budynku uczelni przy ul. św. Tomasza 43 w pokoju 121. Aktualne godziny otwarcia są dostępne tutaj.

W Czytelni dostępne są dla wszystkich zainteresowanych:
encyklopedie, informatory, słowniki, leksykony, wybrane tytuły książkowe poświęcone muzyce i dziedzinom pokrewnym oraz czasopisma w bieżącej prenumeracie (spis tytułów poniżej).

Wykaz materiałów wraz z lokalizacją na półkach znajduje się w dostępnym na miejscu w katalogu kartkowym. Schemat szczegółowego układu zbiorów podręcznych przedstawiony jest na tablicy ogłoszeń.

Czytelnia wyposażona jest w dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz skaner.

Do celów naukowych dozwolone jest samodzielne kopiowanie fragmentów książek lub artykułów z czasopism.

W ciągu roku akademickiego Czytelnia udostępnia również głosy orkiestrowe na bieżące projekty orkiestr symfonicznej i kameralnej.

→ Kontakt do Czytelni

 

Czasopisma muzyczne

Czasopisma muzyczne prenumerowane obecnie przez Bibliotekę AMKP:

Czasopisma polskie:

 1. Jazz Forum
 2. Muzyka
 3. Ruch Muzyczny
 4. Wychowanie Muzyczne

Czasopisma zagraniczne:

 1. British Journal of Music Education
 2. Cambridge Opera Journal
 3. Early Music
 4. Journal of Music Theory
 5. Music Analysis
 6. The Musical Quarterly
 7. Neue Zeitschrift für Musik
 8. 19th Century Music
 9. Notes
 10. Opera
 11. BACH: Journal of the Riemenschneider Bach Institute

Do góry strony

 

Kronika

W ramach dokumentów życia muzycznego Krakowa Biblioteka gromadzi również materiały związane z różnorodną działalnością Akademii Muzycznej. Są to wycinki prasowe oraz afisze i programy koncertów, festiwali i sesji naukowych. W oparciu o te materiały sporządzana jest Kronika Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Można z niej korzystać na miejscu w Czytelni, po wcześniejszym złożeniu zamówienia w Wypożyczalni.

→ Kontakt do Kroniki

 

Materiały dla orkiestr

W Czytelni można wypożyczyć materiały nutowe dla orkiestr – symfonicznej i kameralnej. W celu wypożyczania materiałów orkiestrowych należy wcześniej zapisać się do Biblioteki (p. 122). Wypożyczone nuty należy zwrócić w ciągu 3 dni roboczych po koncercie. W przypadku zagubienia lub zniszczenia nut trzeba niezwłocznie zgłosić ten fakt w Bibliotece. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność finansową za zaistniałą szkodę.

 

Nowości

 

Do góry strony