Uchwała Nr 10/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 10/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 17.06.2021 roku w sprawie opinii do zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Uchwała Nr 9/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 9/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 10.06.2021 roku w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego na rok 2021

Uchwała Nr 8/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 8/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 10.06.2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego na rok 2020

Uchwała Nr 7/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Uchwała Nr 7/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 31.05.2021 roku w sprawie opracowania procedur antymobbingowych w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Uchwała Nr 6/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Uchwała Nr 6/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 31.05.2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

Uchwała Nr 5/2021 z dnia 23 marca 2021 r.

Uchwała Nr 5/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 23.03.2021 roku w sprawie zaopiniowania zmian Planu rzeczowo-finansowego na rok 2020

Uchwała Nr 4/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 4/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 22.02.2021 roku w sprawie opracowania i przedłożenia do opinii Rady projektu Strategii Uczelni

Uchwała Nr 3/2021 z dnia 22 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 3/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 22.02.2021 roku w sprawie zgody odnośnie wykonywania dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Akademii Muzycznej im. Krzysztofa… Czytaj dalej

Uchwała Nr 2/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr 2/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 25.01.2021 roku w sprawie opinii zmian w statucie odnośnie zamiany nazwy Uczelni