Uchwała Nr 13/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.

Uchwała Nr 13/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 29.11.2021 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Uczelni na lata 2021-2022

Uchwała Nr 12/2021 z dnia 25 października 2021 r.

Uchwała Nr 12/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 25.10.2021 roku w sprawie zaopiniowania zmian Statutu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Uchwała Nr 11/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 11/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 28.06.2021 roku w sprawie wyboru Sekretarza Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Uchwała Nr 10/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 10/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 17.06.2021 roku w sprawie opinii do zmiany Statutu Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie

Uchwała Nr 9/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 9/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 10.06.2021 roku w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego na rok 2021

Uchwała Nr 8/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała Nr 8/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 10.06.2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego na rok 2020

Uchwała Nr 7/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Uchwała Nr 7/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 31.05.2021 roku w sprawie opracowania procedur antymobbingowych w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Uchwała Nr 6/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Uchwała Nr 6/2021 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 31.05.2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.