Uchwała Nr 6/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia uzasadnienia wniosku Rektora AMKP o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągniecia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego drowi hab. Maciejowi Hałoniowi