Uchwała Nr 21/2023 z dnia 21 września 2023 r.

Uchwała Nr 21 w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie Tekst jednolity Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie… Czytaj dalej

Uchwała Nr 16/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji na I rok stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na rok akademicki 2024/2025

Uchwała Nr 5/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AMKP o przyznanie nagrody PRM za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dr hab. Ewie Wójtowicz