Uchwała nr 16/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji w AMKP na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2023/2024