Uchwała Nr 35/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania prof. dr h.c. Kai Danczowskiej na promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 

Uchwała Nr 24/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia obowiązujących wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie 

Uchwała Nr 23/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na i rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakwie na rok akademicki 2022/2023

Uchwała Nr 16/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AMKP dotyczącego przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągniecia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dr. hab. Łukaszowi Borowiczowi, prof. AMKP w roku 2020

Uchwała Nr 15/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AMKP dotyczącego przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dra Pawła Szczepańskiego w roku 2020 

Uchwała Nr 9/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na rok akademicki 2021/2022