Uchwała Nr 28/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Nr 17/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmiany warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu przeprowadzania rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021 

Uchwała Nr 14/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie dotyczącego przyznania nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

Uchwała Nr 6/2020 z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Muzycznej w Krakowie