Uchwała Nr 16/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania na studiach I i II stopnia na rok akademicki 2020/2021