Uchwała Nr 13/2017 z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie określenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych obowiązujących nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Muzycznej w Krakowie w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Nr 3/2017 z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie w roku akademickim 2017/2018