Uchwała Nr 28/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.

uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i trybu zasięgania opinii studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego

UCHWAŁA Nr 14/2016 z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie określenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych obowiązujących nauczycieli akademickich zatrudnionych
w Akademii Muzycznej w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

UCHWAŁA Nr 12/2016 z 18 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia liczby miejsc na I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie w roku akademickim 2016/2017 wraz z załącznikiem

UCHWAŁA Nr 11/2016 z 18 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia warunków, trybu oraz terminu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2017/2018 wraz załącznikiem

UCHWAŁA Nr 6/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie w roku akademickim 2016/2017 wraz z załącznikiem