UCHWAŁA Nr 35/2015 z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulamin studiów I i II stopnia kierunku Muzyka Kościelna prowadzonego wspólnie przez Akademię Muzyczną w Krakowie i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

UCHWAŁA Nr 32/2015 z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony, na stanowisku wykładowcy w Ogólnouczelnianym Zespole Języków Obcych

UCHWAŁA Nr 20/2015 z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej w Krakowie, w tym liczby miejsc dla osób dla których będzie to kolejny kierunek studiów w uczelni publicznej , finansowanych w roku akademickim 2015/2016 ze środków publicznych

UCHWAŁA Nr 15/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie utworzenia na kierunku instrumentalistyka prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia w specjalności gra na flecie poprzecznym w zakresie muzyki jazzowej

UCHWAŁA Nr 5/2015 z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia na podstawie mianowania Pana prof. dra hab. Andrzeja Rzymkowskiego
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu na Wydziale Instrumentalnym

UCHWAŁA Nr 4/2015 z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia na podstawie mianowania Panią prof. dr hab. Mariolę Cieniawę-Puchałę
na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Fortepianu na Wydziale Instrumentalnym

UCHWAŁA Nr 3/2015 z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zatrudnienia na podstawie mianowania Pana prof. dra hab. Marcina Szelesta na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Organów na Wydziale Instrumentalnym