UCHWAŁA Nr 42/2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie zaopiniowania wniosku o otwarcie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w specjalności gra na saksofonie w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych na Wydziale Instrumentalnym

UCHWAŁA Nr 39/2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na podstawie mianowania prof. dr hab. Janusza Pisarskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Skrzypiec i Altówki na Wydziale Instrumentalnym

UCHWAŁA Nr 38/2014 z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na podstawie mianowania prof. dr hab. Rafała Jacka Delekty na stanowisko profesora zwyczajnego, w Katedrze Dyrygentury na Wydziale Twórczości Interpretacji i Edukacji Muzycznej

UCHWAŁA Nr 29/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie wniosku JM Rektora o odstąpienie w drodze wyjątku w roku akademickim 2014/2015 od zasad zatrudniania nauczycieli akademickich określonych uchwałą nr 41/2013 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie

UCHWAŁA Nr 21/2014 z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie zasad przeprowadzania konkursowego egzaminu wstępnego i trybu przyjmowania na I rok studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie na rok akademicki 2015/2016

UCHWAŁA Nr 20/2014 z dnia 21 maja 2014 r.

w sprawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, którzy ubiegać się będą o przyjęcie na I rok studiów w Akademii Muzycznej w Krakowie w latach 2015-2018

UCHWAŁA Nr 13/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie utworzenia na kierunku instrumentalistyka prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia i II stopnia w specjalności gra na trąbce naturalnej

UCHWAŁA Nr 12/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie utworzenia na kierunku instrumentalistyka prowadzonym na Wydziale Instrumentalnym stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia w specjalności gra na fideli kolanowej

UCHWAŁA Nr 5/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie mianowania prof. Marka Mleczko na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Instrumentów Dętych Drewnianych i Akordeonu na Wydziale Instrumentalnym

UCHWAŁA Nr 4/2014 z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie mianowania prof. dra hab. Dariusza Bąkowskiego-Kois na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Organów na Wydziale Instrumentalnym