Show more options Hide more options

OUTGOING STUDENTS


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

PRZED WYJAZDEM

1. Szukasz informacji o uczelni do której wyjeżdżasz i o programie zajęć dostępnych dla studentów Erasmus
a. sprawdzasz stronę internetową http://erasmusplus.org.pl/
b. sprawdzasz stronę internetową https://www.amuz.krakow.pl/erasmus/aktualnosci/, na której znajdują się dokumenty, wykaz uczelni partnerskich i przydatne informacje
c. odwiedzasz pok. 223, zasięgasz informacji u stypendystów z lat poprzednich itp.
d. sprawdzasz koniecznie strony internetowe uczelni zagranicznych. Każda uczelnia zobowiązana jest umieścić na swojej stronie wykaz przedmiotów, kalendarz akademicki itp.
Jeśli chcesz aplikować do Uczelni, której nie ma na liście zgłoś to do Ośrodka Współpracy Międzynarodowej.

2. Wysyłasz KARTĘ REJESTRACYJNĄ dostępną pod e-mail: karolina.jarosz@amuz.krakow.pl

Pamiętaj, że karta rejestracyjna jest twoim dowodem zgłoszenia.

Lepiej zgłosić się do programu wcześniej a później zrezygnować, niż wypełnić kartę ZBYT późno.
Zrób to jak najszybciej i złóż w pokoju 223 lub prześlij na karolina.jarosz@amuz.krakow.pl.

Kolejność zgłoszeń nie jest podstawą do kwalifikacji do programu Erasmus+ ale jest podstawą do rozdziału grantu po zakwalifikowaniu do uczelni partnerskich.
Gdy jeszcze nie dysponujesz wszystkimi informacjami wpisz tylko te, których jesteś pewien i zostaw puste miejsca.
Ważne: Student Erasmus po pozytywnym wyniku rekrutacji i otrzymaniu zgody Dziekana Wydziału na wyjazd ma prawo do wyjazdu na studia z tzw. stypendium„0” czyli bez dofinansowania

3. Przechodzisz rozmowę kwalifikacyjną w języku obcym.

4. Po pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej składasz w pokoju 223
a. podanie do Dziekana Wydziału (dostępne na stronie internetowej)
b. dokumentację naukową (teoretycy), nagranie i nuty kompozycji (kompozytorzy), DVD (dyrygenci, dyrygenci chóralni), lub CD (Wydz. II i III) – z próbkami swoich możliwości
c. obowiązkowo musisz zapoznać się z wymogami Uczelni Partnerskiej – niektóre uczelnie wymagają rejestracji on-line.
d. Z pomocą asystenta Koordynatora Erasmus sporządzasz LEARNING AGREEMENT oraz wewnętrzne porozumienie o programie studiów. Na tych dokumentach zdobywasz wszystkie niezbędne podpisy.
e. STUDENT APPLICATION (NA APLIKACJI NIEZBĘDNY JEST PODPIS Dziekana/Prodziekana)
f. życiorys w języku obcym
g. list motywacyjny w języku obcym

5. Gdy otrzymasz od Uczelni Partnerskiej OFICJALNE ZAŚWIADCZENIE o przyjęciu na studia Odbierasz w p. 223 zaświadczenie o statusie studenta Erasmus i zgłaszasz się do NFZ z wnioskiem o wydanie niezbędnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

6. Wypełniasz deklarację terminów studiów w uczelni zagranicznej (zostanie do ciebie wysłana na e-mail) na podstawie której obliczony zostanie twój grant (co do jednego dnia). W ostatecznym rozrachunku daty pobytowe na twoich dokumentach rozliczeniowych muszą się zgadzać z tą deklaracją. Sprawdź na stronie internetowej daty trwania semestrów w odpowiednie uczelni zagranicznej. Pamiętaj o mailowym poinformowaniu (karolina.jarosz@amuz.krakow.pl) czy otrzymywałeś w b.r. akademickim STYPENDIUM SOCJALNE i czy twój status finansowy nie zmieni się w roku przyszłym. Studentom otrzymującym w momencie wyjazdu stypendium socjalne przysługuje dodatkowy grant z programu POWER w takiej samej wysokości + dodatkowy grant w wysokości 200 euro miesięcznie szczegółowe informacje na stronie http://erasmusplus.org.pl/

7. KUPUJESZ BILET PODRÓŻNY, przy podróżach samolotem należy odpowiednio wcześnie pomyśleć o rezerwacji.

8. sprawdzasz odpowiednio wcześniej możliwości i warunki ZAKWATEROWANIA.

8. PODPISUJESZ UMOWĘ FINANSOWĄ – na 1-2 tygodnie przed wyjazdem zgłaszasz się do p. 223 ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami (nr konta bankowego w EURO!!, SWIFT, nazwa i adres banku, dowód ubezpieczenia). Podpisanie umowy jest warunkiem uzyskania stypendium. Na twoje konto kilka dni przed wyjazdem wpłynie pierwsza rata stypendium (co najmniej 70% na każdy semestr)

9. Sprawdzasz swoje prawa i obowiązki w Karcie studenta Erasmusa

10. Wypełniasz OBOWIĄZKOWY TEST JĘZYKOWY on-line (otrzymasz link) i na jego podstawie zostajesz ewentualnie zakwalifikowany do kursu językowego

W TRAKCIE POBYTU

1. W ciągu 2-3 tygodni zgłaszasz ewentualne ZMIANY w LEARNING AGREEMENT do odpowiedniej osoby w Uczelni Partnerskiej. Osoba ta powinna jak najszybciej wysłać do Akademii Muzycznej w Krakowie podpisany dokument tzw. CHANGES TO LEARNING AGREEMENT.

2. Jeśli nie wprowadzasz żadnych zmian w LA zdobywasz na nim podpisy i pieczęcie strony zagranicznej. Jeden oryginał LA powinien zostać odesłany jak najszybciej do Akademii Muzycznej w Krakowie. PROSIMY O UPEWNIENIE SIĘ (najpóźniej po upływie 1 miesiąca), ŻE TAKI DOKUMENT ZOSTAŁ WYSŁANY!!

3. Uczysz się pilnie

PRZED WYJAZDEM Z UCZELNI PARTNERSKIEJ

1. Konieczne jest zdobycie następujących dokumentów: (pamiętaj, że bez tych dokumentów nie będzie możliwe rozliczenie twojego stypendium, co oznacza zwrot grantu):
a. TRANSCRIPT OF RECORDS lub informacja do kogo i w jakim terminie dokument ten będzie wysłany, jeżeli uzyskanie go przed wyjazdem z uczelni zagranicznej nie jest możliwe
b. oraz ZAŚWIADCZENIE OD KIEDY DO KIEDY STUDIOWAŁEŚ W UCZELNI PARTNERSKIEJ (proponujemy udanie się w tej sprawie do International Relations Office w uczelni zagranicznej). Daty potwierdzające okres studiów mogą być ujęte również w Transcript of Records i MUSZA BYĆ ZGODNE Z UMOWĄ FINANSOWĄ. Każda rozbieżność będzie miała swoje skutki np. w zmniejszeniu wypłaty ostatniej raty stypendium. Jeśli daty się różnią zgłoś to mailowo do karolina.jarosz@amuz.krakow.pl jeszcze przed powrotem do Polski.

PO POWROCIE DO KRAJU

1. W ciągu 2 tygodni od powrotu – zgodnie z zapisem w umowie finansowej – zgłaszasz się do Ośrodka Współpracy Międzynarodowej (pok. 223, Erasmus+) i przedstawiasz:
a. LEARNING AGREEMENT – ze wszystkimi niezbędnymi podpisami
b. TRANSCRIPT OF RECORDS – wykaz zaliczeń wraz z datami odbycia stypendium
c. CONFIRMATION –  potwierdzenie z uczelni partnerskiej (jeśli nie ma wpisanego okresu stypendium do dokumentu Transcript of Records)

Uwaga: Proszę zwracać uwagę na daty okresu studiów widniejące na dokumentach końcowych z Uczelni w której odbywa się stypendium tak, aby pokrywały się z datami widniejącymi na umowie.
Grant Erasmus+ jest wypłacany zgodnie z ilością dni, które widnieją w TRANSCRIPT OF RECORDS lub w POTWIERDZENIU Z UCZELNI PARTNERSKIEJ.

Jeśli pobyt okaże się krótszy, to beneficjent musi zwrócić należną różnicę zgodnie z tym jak różnica ta będzie wyliczona w systemie Mobility Tool.

2. Wypełniasz RAPORT STYPENDYSTY PROGRAMU ERASMUS on-line zgodnie z linkiem, który do ciebie przyjdzie. Potwierdzenie wysłania ankiety przesyłasz na adres e-mail karolina.jarosz@amuz.krakow.pl

3. Udajesz się do Dziekana Wydziału z TRANSCRIPT OF RECORDS z prośbą o zaliczenie i uznanie na Akademii Muzycznej w Krakowie okresu studiów zagranicznych

4. Wypełniasz obowiązkowy końcowy TEST JĘZYKOWY ON-LINE

5. Dopiero po rozliczeniu powyższych dokumentów możliwe będzie pełne rozliczenie stypendium i otrzymanie brakujących 20%.