ZARZĄDZENIE NR 28/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie przygotowania i przebiegu uroczystej promocji doktorskiej i habilitacyjnej w Akademii Muzycznej w Krakowie przez wydziały posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki i doktora habilitowanego sztuki

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Muzycznej w Krakowie w brzmieniu ustalonym w tekście jednolitym wprowadzonym Zarządzeniem Nr 19/2011 Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie dniu 3 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, prowadzeniem studiów podyplomowych i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego oraz ustalenia wysokości rat i terminów zapłaty, w roku akademickim 2013/2014