Show more options Hide more options

MUSICAL INSTRUMENTS TUNERS


mgr Tomasz Szmigel – head
room 06
tomasz.szmigel@amuz.krakow.pl

mgr Zenon Kulik, Andrzej Kadłuczka, Grzegorz Skupień – piano
mgr Albert Kunz – organ, positive organ
mgr Mirosław Szczepaniak – accordion. piano

tel. + 48 12 422 04 55 w. 140
fax + 48 12 422 44 55