Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Podyplomowe Studia Pedagogiczne


Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie prowadzi Podyplomowe Studia Pedagogiczne dla absolwentów kierunków:

  • Instrumentalistyka
  • Dyrygentura
  • Kompozycja i Teoria Muzyki
  • Wokalistyka

Podyplomowe Studia Pedagogiczne trwają 4 semestry i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przedmiotów w toku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych lub studium pedagogicznego, pod warunkiem zgodności liczby godzin przedmiotu oraz zgodności treści programowych, a co za tym idzie uzyskanych efektów uczenia się i punktów ECTS.

W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 AKADEMIA MUZYCZNA IM. K. PENDERECKIEGO W KRAKOWIE NIE PROWADZI REKRUTACJI NA PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE.

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: lukasz.nedza@amuz.krakow.pl

Kierownik Podyplomowych Studiów Pedagogicznych
dr Łukasz Nędza