Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Podyplomowe Studia Pedagogiczne


Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie prowadzi Podyplomowe Studia Pedagogiczne dla absolwentów kierunków:

  • Instrumentalistyka
  • Dyrygentura
  • Kompozycja i Teoria Muzyki
  • Wokalistyka

Podyplomowe Studia Pedagogiczne trwają 4 semestry i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Istnieje możliwość zaliczenia przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przedmiotów w toku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych lub studium pedagogicznego, pod warunkiem zgodności liczby godzin przedmiotu oraz zgodności treści programowych, a co za tym idzie uzyskanych efektów uczenia się i punktów ECTS.

Podyplomowe Studia Pedagogiczne są odpłatne. Opłata za studia wynosi 1830 zł za semestr. Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest osiągnięcie minimalnego limitu przyjęć w liczbie 15 kandydatów – ustalonej przez Rektora, zapewniającej samofinansowanie się studiów.


PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE
REKRUTACJA
ROK AKADEMICKI 2022/2023

Termin zapisów:
7 września 2022, 00:01 – 21 września 2022, 23:59


Zapisy na studia odbywają się poprzez Moduł Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (MERK) Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie pod następującym adresem:

>> Link do rejestracji <<

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć w formie elektronicznej:

  • kolorowe zdjęcie, jak do dowodu osobistego
  • skan dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
  • deklarację potwierdzającą wybór modułu metodyczno-praktycznego dla danego kierunku (dostępna na stronie AMKP w zakładce PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE)
  • skan dokumentów potwierdzających zrealizowanie przedmiotów w toku studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych lub studium pedagogicznego (dla kandydatów pragnących skorzystać z możliwości zaliczenia zrealizowanych wcześniej przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych)

Przesłanie formularza zostanie potwierdzone wiadomością automatyczną (nie należy na nią odpowiadać).

UWAGA! PROSIMY NIE WYSYŁAĆ ŻADNYCH DOKUMENTÓW TRADYCYJNĄ POCZTĄ!

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: lukasz.nedza@amuz.krakow.pl

Kierownik Podyplomowych Studiów Pedagogicznych
dr Łukasz Nędza