Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Podyplomowe Studia Pedagogiczne


Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie prowadzi Podyplomowe Studia Pedagogiczne w dziedzinie sztuki muzycznej, na kierunkach kształcenia:

  1. Instrumentalistyka
  2. Dyrygentura
  3. Kompozycja i Teoria Muzyki
  4. Wokalistyka

Podyplomowe Studia Pedagogiczne trwają 4 semestry i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Podyplomowe Studia Pedagogiczne są odpłatne. Wysokość opłaty za studia określa Rektor odrębnym zarządzeniem. Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest odpowiednia liczba kandydatów ustalona przez Rektora zapewniająca samofinansowanie się studiów.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: lukasz.nedza@amuz.krakow.pl

Kierownik Podyplomowych Studiów Pedagogicznych
dr Łukasz Nędza