Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Podyplomowe Studia Pedagogiczne


PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE

Akademia Muzyczna w Krakowie prowadzi Podyplomowe Studia Pedagogiczne w dziedzinie sztuki muzycznej, na kierunkach kształcenia:

  • Instrumentalistyka
  • Dyrygentura
  • Kompozycja i Teoria Muzyki
  • Wokalistyka

Podyplomowe Studia Pedagogiczne trwają 4 semestry i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela. Kształcenie na studiach podyplomowych prowadzone jest w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.

PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE
ROK AKADEMICKI 2021/2022
REKRUTACJA

Termin egzaminów wstępnych: 30.09.2021 r.

Wypełnione i podpisane wnioski o przyjęcie na Podyplomowe Studia Pedagogiczne oraz zdjęcie  należy przesyłać w formie skanu drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.psp@amuz.krakow.pl do dnia 27.09.2021 r.

Po przesłaniu wniosku kandydaci otrzymają wiadomość zwrotną z informacjami dotyczącymi godziny egzaminu wstępnego i wymaganych dokumentów. Egzamin wstępny na Podyplomowe Studia Pedagogiczne składać się będzie z rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej podstaw wiedzy w zakresie nauczania przedmiotu lub przedmiotów kierunkowych.

Podyplomowe Studia Pedagogiczne są odpłatne, opłaty za studia wynoszą 1500 zł za semestr. Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest odpowiednia liczba kandydatów ustalona przez Rektora zapewniająca samofinansowanie się studiów.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: lukasz.nedza@amuz.krakow.pl

Kierownik Podyplomowych Studiów Pedagogicznych
dr Łukasz Nędza