Show years Hide years

Od stycznia 2021 r. postępowania prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych publikowane będą w Profilu Nabywcy pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/amuz_krakow