Show more options Hide more options

O projekcie


Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie realizuje projekt

NOWY MODEL KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI MUZYKI
W AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Numer projektu:  POWR.03.01.00-00-KN26/18-00
Okres realizacji:  1.01.2019 – 30.09.2023
Dofinansowanie projektu ze środków UE:  782 165,16 zł

Cele projektu

Celem projektu jest nabycie kompetencji nauczycielskich, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, przez studentów Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Projekt obejmuje swym działaniem cały cykl kształcenia na studiach I i II stopnia. Skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjalności nauczycielskiej rozpoczynających naukę kolejno w latach 2019/2020 oraz 2020/2021.

W ramach programu będą prowadzone działania związane z przygotowaniem, realizacją i ewaluacją nowego programu kształcenia nauczycieli muzyki na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Nowy program studiów będzie obejmował:

  • Przygotowanie do prowadzenia zajęć muzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia (rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zespoły instrumentalne, wokalne/chóry) oraz na wszystkich stopniach kształcenia ogólnego od przedszkola do klasy VII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.
  • Przygotowanie do pracy z uczniem zdolnym, uczniem mającym trudności w nauce oraz z grupą uczniów zróżnicowaną wiekowo – specyficzną dla szkolnictwa muzycznego I stopnia.
  • Umiejętność wypracowania narzędzi diagnostycznych pozwalających działać skutecznie w obszarze specyfiki szkolnictwa muzycznego i ogólnokształcącego.
  • Stosowanie nowoczesnych form nauczania – coaching, tutoring, konwersatorium, platforma multimedialna, gra. Indywidualizacja procesu kształcenia.
  • Praca w nowoczesnej pracowni edukacyjnej bogato wyposażonej w specjalistyczny sprzęt muzyczny, komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne.
  • Wysoki poziom umiejętności stosowania narzędzi ICT w procesie kształcenia poprzez wykorzystanie najnowszych trendów rozwijającego się dynamicznie rynku muzycznych programów multimedialnych; edycji nut, tworzenia i przetwarzania dźwięku i możliwości wykorzystania ich w procesie dydaktycznym
  • Optymalne przygotowanie do pełnienia funkcji nauczyciela w kluczowych obszarach funkcjonowania w zawodzie –zwiększenia wartości nauczyciela na rynku pracy, a tym samym zwiększenia jakości realizowanego przez niego kształcenia.
  • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: negocjacji, mediacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności.

Więcej informacji oraz kontakt w sprawie projektu:   nmk@amuz.krakow.pl

Biuro projektu:  pok. 223 (II p.)