Zarządzenie nr 18/2015 z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne, organizacyjne w roku 2014 i za całokształt dorobku oraz ustalenia ich wysokości

Zarządzenie nr 13/2015 z dnia 18 września 2015 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, kształceniem uczestników studiów doktoranckich, prowadzeniem studiów podyplomowych i Międzynarodowego Studium Pedagogicznego oraz ustalenia wysokości rat i terminów zapłaty, w roku akademickim 2015/2016