Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji

Posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych w AMKP


W dniach 29-30 czerwca 2022 r. w siedzibie AMKP przy ul. św. Tomasza 43 odbyło się posiedzenie plenarne KRUA – Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych.

Gościliśmy Rektorów oraz zaproszonych gości: pana Jarosława Wartaka, Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, panią Agnieszkę Hejduk-Domańską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, panią Martę Trzaskowską, Naczelnik Wydziału Finansowego Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana prof. dra hab. Tomasza Miczkę, członka Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pana prof. dra hab. Andrzeja Banachowicza, Przewodniczącego Zespołu VIII Sztuki Rady Doskonałości Naukowej oraz pana prof. dra hab. Sławomira Kaczorowskiego, Przewodniczącego Zespołu Sztuki Polskiej Komisji Akredytacyjnej.