Pokaż więcej opcji Schowaj więcej opcji
DR HAB. ORIANA MASTERNAK, PROF. AMKP. Photo by Anita Wąsik-Płocińska

Grant badawczy ze środków Narodowego Centrum Nauki dla dr hab. Oriany Masternak, prof. AMKP


Projekt badawczy przygotowany przez dr hab. Orianę Masternak, prof. AMKP pt. Krakowska Szkoła Skrzypcowa – geneza, idiom, perspektywy rozwoju został zakwalifikowany do finansowania ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata Bis 13.

Jak wskazuje pani profesor: [Z]zjawisko Krakowskiej Szkoły Skrzypcowej nie zostało dotychczas zbadane, opisane i zdefiniowane. Celem projektu jest zmiana tego stanu rzeczy. Badania zakładają zebranie, kompleksowe opracowanie i analizę materiałów źródłowych poświęconych tej dziedzinie, na które składają się nie tylko materiały w archiwach prywatnych głównych postaci tworzących Krakowską Szkołę Skrzypcową, ale też niepublikowane dotąd nagrania czy opracowania nutowe rozproszone wśród archiwów społeczności wiolinistycznej.

NCN przyznał prof. Masternak wsparcie w wysokości: 1.623.848 PLN.

Pani profesor serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych badań.

 

Więcej informacji można znaleźć w opisie projektu:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2023-06-15-lut7739ikitila/streszczenia/596114-pl.pdf