Show more options Hide more options

Head


Rector’s Office

mgr Małgorzata Gaweł
pok. 313
malgorzata.gawel@amuz.krakow.pl

tel. +48 12 422 32 50
tel. +48 12 422 04 55 ext. 106
fax +48 12 422 23 43

31-027 Kraków
ul. św. Tomasza 43


Prorectors Office

mgr Anna Janeczek
room 315
prorektorzy@amuz.krakow.pl
anna.janeczek@amuz.krakow.pl

tel.  +48 12 422 53 30
tel. +48 12 422 04 55 ext. 150
fax +48 12 422 10 73

31-027 Kraków
ul. św. Tomasza 43