Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy na świadczenie kompleksowych usług sprzątania budynków i terenów przyległych do Uczelni, świadczenie usług ochroniarskich oraz świadczenie kompleksowej obsługi “Florianki” – Auli Koncertowej w budynku przy ul. Sereno Fenna 15 w Krakowie   

Zarządzenie Nr 45/2020 z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie powołania komisji doktoranckiej do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2020/2021 w Akademii Muzycznej w Krakowie  

Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kształceniem w ramach staży artystycznych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z weryfikacją efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji na potrzeby postepowania w sprawie nadania stopnia doktora