Zarządzenie Nr 4/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z weryfikacją efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji na potrzeby postepowania w sprawie nadania stopnia doktora