Zarządzenie nr 19/2014 z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie nauczycielom akademickim Akademii Muzycznej w Krakowie za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne, organizacyjne w roku 2013 i za całokształt dorobku oraz ustalenia ich wysokości

Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad podziału dotacji celowej z MNISW przeznaczonej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Akademii Muzycznej w Krakowie

Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 30 maja 2014 r.

zmieniające zarządzenie nr 7/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Zespołów Chóralnych i Orkiestrowych Akademii Muzycznej w Krakowie na kadencję 2012-2016