Uchwała nr 6/2022 z dnia 23 maja 2022 r.

Uchwała nr 6/2022 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

Uchwała nr 5/2022 z dnia 23 maja 2022 r.

Uchwała nr 5/2022 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Planu rzeczowo-finansowego na rok 2021

Uchwała nr 3/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

Uchwała nr 3/2022 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Studenta, opracowania katalogu dobrych praktyk antyprzemocowych, antydyskryminacyjnych… Continue reading

Uchwała nr 2/22 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr 2/2022 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 24.01.2022 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności rady za rok 2021

Uchwała nr 1/22 z dnia 24 stycznia 2022 r.

Uchwała Nr 1/2022 Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie z dnia 24.01.2022 roku w sprawie zmian w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2021