Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej w Krakowie w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne, organizacyjne w roku 2017 i za całokształt dorobku oraz ustalenia ich wysokości