Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 26 września 2016 r.

uchylające zarządzenie nr 10/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie składania oświadczeń przez pracowników Akademii Muzycznej w Krakowie upoważniających jednostkę naukową do zaliczenia do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na potrzeby wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową

Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 1 września 2016 r.

w sprawie zmiany wysokości i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów, uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kształceniem w ramach staży artystycznych i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne, organizacyjne w roku 2015 i za całokształt dorobku oraz ustalenia ich wysokości

Zarządzenie Nr 9/2016 z 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów, uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich, słuchaczy studiów podyplomowych oraz kształceniem w ramach staży artystycznych i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, w roku akademickim 2016/2017 wraz z załącznikiem