Społeczność Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
z głębokim żalem i smutkiem
przyjęła wiadomość, że 28 lutego 2021 roku zmarł

ś. p.
mgr RYSZARD STARZYCKI

długoletni Pedagog Akademii Muzycznej w Krakowie,
ceniony instrumentalista o ogromnej wiedzy i doświadczeniu,
wychowawca i przyjaciel wielu roczników młodzieży akademickiej.
Wspaniały, skromny, szlachetny Człowiek.

Społeczność Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
utraciła powszechnie szanowanego i lubianego Pedagoga.

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek,
9 marca 2021 r. o godz. 13.00 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Senat i Społeczność Akademii Muzycznej im Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.