Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 25 grudnia 2020 r. zmarł

ś.p.
mgr JANUSZ MAJEWSKI

absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
emerytowany nauczyciel akademicki Akademii Muzycznej w Krakowie,
Kierownik Zespołu Dydaktycznego Nauk Humanistycznych i Wychowania Fizycznego w latach 1999-2013.

Społeczność Akademii Muzycznej w Krakowie utraciła powszechnie szanowanego i lubianego Pedagoga.
Będzie nam bardzo brakować pogody Jego ducha i życzliwości, którą miał dla wszystkich.

Był za swoją działalność nagrodzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Odszedł Pedagog wyjątkowy – wspaniały, skromny, szlachetny Człowiek, cieszący się niekwestionowanym autorytetem
i służący bezinteresowną pomocą społeczności akademickiej.

Pozostanie na zawsze w naszej życzliwej pamięci.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w środę 30 grudnia 2020 roku o godz. 14.00 w kaplicy na Cmentarzu Parafialnym Kraków Salwator

Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Prorektorzy, Senat i Społeczność Akademii Muzycznej w Krakowie.