dr hab. Maria Seremet-Dziewięcka


Seremet-Dziewięcka MariaPo ukończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Krakowskiej Akademii Muzycznej doskonaliła sztukę wokalną na kursach w Accademia Musicale w Sienie u Giorgio Favaretto oraz Intrnationale Bachakademie pod kierunkiem Anny Reynolds, uczestnicząc jednocześnie w lekcjach otwartych prowadzonych przez Andreasa Schmidta. Jako solistka i kameralistka od wielu lat związana jest z zespołem Capella Cracoviensis. Współpracowała także z Operą Krakowską. Jej bogaty i zróżnicowany repertuar obejmuje swoim zasięgiem zarówno utwory a capella mistrzów renesansu jak i kameralne oraz wielkie formy późniejszych epok aż po kompozycje współczesne Romana Palestra, Andrzeja Nikodemowicza, Krzysztofa Pendereckiego. W dorobku artystycznym śpiewaczki znajduje się około 80 mszy i oratoriów, w tym między innymi takie pozycje jak: Wielka msza h-moll, Pasja wg św. JanaPasja wg św. MateuszaJ.S. Bacha, Mesjasz G.F. Haendla, IX Symfonia L. van Beethovena, Stabat Mater G. Rossiniego, Messa da Requiem G. Verdiego a także partie operowe w Weselu FigaraCzarodziejskim flecie W.A. Mozarta, Nabucco G. Verdiego, Jasiu i Małgosi E. Humperdincka. W estradowej produkcji opery L’Orfeo C. Monteverdiego w roku 2007 na 32 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyka w Starym Krakowie wystąpiła w roli Messagiery. Wspólnie z zespołem Madrygalistów Capellae Cracoviensis miała możliwość współpracować z wieloma wybitnymi artystami i zespołami jak Orchestra of the Golden Age, Pro Cantione Antiqua, Hilliard Ensemble czy I Solisti Aquilani między innymi przy wystawieniu Vespro Della Beata Virgine Monteverdiego, Litania Arvo Pärta oraz utworów Vivaldiego.
Artystka koncertowała w Niemczech, Holandii, Danii, Francji, Luksemburgu, Szwajcarii, Czechach, Szwecji, na Ukrainie i we Włoszech a także w Japonii, Korei, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Gościła na festiwalach muzycznych: Dresdner Festspiele, Festiwal G.Ph. Telemanna w Magdeburgu, Festiwal Muzyki Sakralnej w Monreale, Festival Internazionale Cori d’Europa, Muzyka w Starym Krakowie, Wra¬tislavia Cantans, Festiwal Ars Chori, Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, Dni Muzyki Orga¬nowej w Krakowie, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Kra¬kowskich. Występowała w większości Filharmonii w Polsce a także w Filharmonii w Berlinie, Monachium, Essen, Bamberg oraz w renomowanych salach: Alte Oper we Frankfurcie, Meistersingehalle w Norymberdze Rosengarten w Mannheim, Festspielhaus w Baden Baden, Kieler Schloβ, Audimax w Regensburgu, Stadtcasino w Bazylei.
Szczególnym wydarzeniem w jej życiu był koncert, który został wykonany wspólnie z zespołem Madrygalistów podczas prywatnej Mszy św. odprawianej przez Papieża Jana Pawła II w Kaplicy Watykańskiej.
W dorobku śpiewaczki znajdują się nagania archiwalne zrealizowane dla Polskiego Radia i Telewizji oraz Deutsche Rundfunk. Nagrywała także do spektakli teatralnych i baletowych. Dla jednego z nich, zatytułowanego W stronę światła muzykę skomponował, specjalnie na jej rodzaj głosu, prof. Stanisław Hadyna. Z wielu nagrań płytowych wyróżnia się płyta z operami Milhauda Trois Opera Minute, przygotowana przez Karla Rickenbachera wspólnie z zespołem Cappella Cracoviensis, która otrzymała w roku 1992 dwie prestiżowe nagrody: Grand Prix du Disque de l’Academie Charles Gros i Diapason d’Or oraz płyta z utworami Mikołaja Zieleńskiego Offertoria et Comuniones, w interpretacji Madrygalistów pod dyrekcją Stanisława Gałońskiego, uhonorowana w 2009 roku nagrodą Fryderyka w kategorii Album Roku – Muzyka Dawna i Barokowa.
W 2005 roku na Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny) otrzymała stopień naukowy doktora sztuki muzycznej w zakresie dyscypliny artystycznej – Wokalistyka. Od 2007 związana jest z Akademią Muzyczną w Krakowie gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego. W 2008 roku wygrała konkurs na stopień adiunkta. Równocześnie kontynuuje rozpoczętą w 1997 roku pracę pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie prowadząc klasę śpiewu solowego. Posiada tytuł nauczyciela mianowanego.
W 2005 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP, a w roku 2010 otrzymała Nagrodę Rektora w uznaniu szczególnego wkładu pracy w działalność artystyczną dydaktyczną i organizacyjną Akademii Muzycznej w Krakowie.