Projekty


Rok akademicki 2003/2004

  •   Hommage a Paul Sacher

Rok akademicki 2004/2005

  •   Luigi Boccherini – w 200. rocznicę śmierci

Rok akademicki 2005/2006

  •   Kontrabas w trzech wymiarach – sympozjum naukowe

Rok akademicki 2006/2007

  •   Muzyka wiolonczelowa Roberta Schumanna

Rok akademicki 2007/2008

  •   Koncert Katedry w ramach Dni Muzyki Aleksandra Tansmana
  •   Sesja naukowa pamięci Prof. Józefa Mikulskiego
  •   Sesja naukowa pamięci Prof. Leona Soleckiego
  •   Wiolonczela w innej perspektywie – Piazzolla i Bolling

Rok akademicki 2008/2009

Rok akademicki 2009/2010