prof. Mirosława Semeniuk-Podraza


fot. Jan Zych

Mirosława Semeniuk-Podraza – ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Jana Jargonia, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Kontynuowała studia w Hochschule fűr Musik w Wiedniu w klasie prof. Hansa Haselbőcka, a także w ramach licznych międzynarodowych kursów mistrzowskich pod kierunkiem wybitnych profesorów. Jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Organowego w Krakowie w 1973 r.  Koncertowała na wszystkich znaczących festiwalach organowych w Polsce oraz za granicą, na wszystkich kontynentach świata, m.in. w tak znaczących ośrodkach kulturalnych jak Wiedeń, Londyn (Royal Academy of Music, St. Paul Cathedral), Waszyngton, (St. Peter and Paul Cath.), Lipsk (Gewandhaus), Mexico City Catedral, Lyon (prezentacja polskiej kultury na festiwalu: La Pologne d’Aujourd hur), na międzynarodowych festiwalach  w Montevideo, Buenos Aires, Porto Alegre, Kyoto i innych miastach świata. Koncertowała na bezcennych zabytkowych instrumentach Compeniusa, Schnitgera czy Silbermanna. Dokonała nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych . Jest zapraszana do jury krajowych i międzynarodowych konkursów organowych ,a także do prowadzenia wykładów i kursów mistrzowskich, podczas których promuje m.in. polską sztukę organową  w  takich ośrodkach jak np. Londyn, Nowy Jork, Meksyk, Pretoria i in.  w roku 2001 odbyła spektakularną podróż  koncertową Dookoła Świata. Jej trasa prowadziła przez  Meksyk, USA, Argentynę, Urugwaj, Brazylię, Australię, Japonię, Wielką Brytanię, Sardynię i RPA.
Mirosława Semeniuk-Podraza jest profesorem zwyczajnym A.M. w Krakowie. Wykształciła wielu absolwentów, a także wypromowała młodą kadrę artystów, którzy prowadzą szeroką i różnorodną działalność na polu kultury.  W latach 1999 – 2012 pełniła funkcję najpierw prodziekana a następnie dziekana Wydziału Instrumentalnego, następnie w latach 2012 – 2016 była kierownikiem Katedry Organów. Od szeregu lat zajmuje się także organizacją i prowadzeniem festiwali muzycznych o randze międzynarodowej, takich jak; Letnie koncerty Organowe w Krakowie,  L’Arte Organica w Nowym Sączu, Zaduszki Organowe  im. Jana Jargonia w Krakowie. Ponadto jest założycielem oraz przez dwie kadencje pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Kioto w Krakowie, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Bachowskiego oraz członkiem Who is Who Hűbners Verlag. Była inicjatorem i członkiem komisji nadzorującej restaurację zabytkowych organów w kościele św. Krzyża w Krakowie.
Mirosława Semeniuk-Podraza za swą działalność została odznaczona kolejno; Złotym Krzyżem Zasługi ( 2001), Medalem Komisji Edukacji Narodowej ( 2008),  srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”(2009), Medalem Za Długoletnią Służbę (2012), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Medalem „Sic Itur ad Astra”(2014), Nagrodą Ray’a & Ruth Robinson Excellence In Teaching (2016),  Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2019).

mirosława.semeniuk.podraza@amuz.krakow.pl