dr Stanisław Welanyk


Welanyk StanisławUkończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. J. Stojki (perkusja) oraz K. Missony (dyrygentura). Był uczestnikiem kursów mistrzowskich w Accademia Chigiana w Sienie. Od 1984 członek Krakowskiej Grupy Perkusyjnej; jako perkusista wielokrotnie wykonywał programy kameralne oraz koncerty i nagrania muzyki współczesnej. Brał udział w nagraniu CD Przestrzenie rytmu; w marcu 2000 nagranie Ancestral Rites of a forgotten culture Alejandro Iglesias Rossiego zdobyło I nagrodę podczas Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów w Paryżu i ukazało się w 6 płytowym albumie wydanym przez UNESCO (prod.Philips). W 2008 uczestniczył w festiwalu Introspekce nové hudby w Pradze z programem 3x Cracow Percussion Ensemble. Był dyrektorem naczelnym i artystycznym Państwowej Orkiestry Kameralnej w Toruniu (1984-1990), kierownikiem artystycznym Internazionales Kammerorchester Jeunesses Musicales w Buckowm (1995), kierownik artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej MOSAICO (Kraków, 1996), dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej (1998-2008). Brał udział w licznych festiwalach krajowych i zagranicznych; prowadzi działalność koncertową występując w filharmoniach (m.in. Filharmonii Narodowej, Krakowskiej, Berlińskiej, Wrocławskiej, Poznańskiej). Prowadzi klasę perkusji w ramach Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Nowym Sączu, wielokrotnie brał udział w jury przesłuchań perkusyjnych w Polsce. Od 2007 współpracuje z polsko-niemiecką orkiestrą młodzieżową Junge Philharmonie, z którą dał w tym czasie kilka koncertów (Lörrach, Nowy Sącz). Współpracuje także z radiem i TV – m.in. wziął udział w nagraniu wieloodcinkowego cyklu Music and silence dla TV francuskiej, nagrywał dla Polskiego Radia, Radia Bawarskiego, NDR, WDR, Radia Czeskiego i Litewskiego. Jest nauczycielem PSM I i II st. w Nowym Sączu, od 1981 jest pedagogiem Akademii Muzycznej w Krakowie.