dr Karol Ślusarski


Ślusarski Karol

jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Ludomira Różyckiego – specjalizacja w zakresie gry na saksofonie  – klasa mgr Andrzeja Gronostaja, oraz II L.O. im. Jana Śniadeckiego w Kielcach.  Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia na Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Na wyżej wymienionej uczelni uzyskał dyplom studiów pierwszego stopnia z wokalistyki jazzowej  – klasa mgr Agnieszki Wilczyńskiej – Murakowskiej, a następnie licencjackich  i magisterskich z kompozycji i aranżacji jazzowej – klasa adt dr hab. Jacka Glenca, kształcąc się w trybie niestacjonarnym. Drugi z kierunków ukończył z wyróżnieniem  w 2011 roku. Naukę na niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia podjął w 2012 roku, nadal kontynuując ją na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – dyscyplina kompozycja i teoria muzyki; specjalność kompozycja. Koncepcja tematu jego pracy doktorskiej, którym jest cykl utworów na big band wraz z opisem, związana jest z muzyką jazzową. W 2015 roku otworzył przewód doktorski. Należące do niego kompozycje prezentowano m.in. podczas „Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rzeszów Carpathia Festiwal 2008”, emisji na antenie TVP Kielce (2008), ogólnopolskiego festiwalu młodych talentów „Niemen Non Stop 2010” w Słupsku,  oraz koncertów w Harris Piano Jazz Bar (2012), Mile Stone Jazz Club (2013), a także Piwnicy pod Baranami (2014) w Krakowie. Jego utwór wykonano również na neanderland Biennale 2015 w Haan – Niemcy. W tym samym roku miał możliwość podjąć współpracę z Big Bandem Małopolskim, prowadzonym przez  dr hab. Ryszarda Krawczuka. Utwór Karola Ślusarskiego wykonano podczas  „Młyn Jazz Festival” w Wadowicach, „Nocy Jazzu” w Krakowie,  koncertu w Andrychowie, oraz podczas Zaduszek Jazzowych w Sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – w dwóch ostatnich solistą był wykładowca Akademii Muzycznej Świętej Cecylii w Rzymie Rosario Giuliani. Podczas pierwszego z dwóch koncertów w Andrychowie, wykonano również aranżację utworu Michała Urbaniaka, w której solistą był właśnie sam Michał Urbaniak. Doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej Karol Ślusarski zaczął zdobywać  w 2011 roku podejmując zatrudnienie w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Zajęcia z zakresu teorii muzyki jazzowej na Akademii Muzycznej  w Krakowie prowadzi od 2012 roku.