dr Justyna Piękoś


Piekos JustynaJustyna Maria Etsuko Piękoś, pianistka pochodzenia polsko-japońskiego, urodziła się w Kolonii (Niemcy). Od wczesnych lat kształciła się w zakresie gry na fortepianie, skrzypcach i altówce oraz kompozycji i baletu. Jest współautorką m.in. opery „Ein falsches Märchen“, teatru muzycznego „Harry’s Revue” (na podstawie poezji Heinricha Heinego) oraz oratorium „Selma”, które zostało wykonane w „Tonhalle” w Düsseldorfie, nagrane i wyemitowane przez WDR 3. Justyna Piękoś założyła kwartet smyczkowy, z którym zdobyła liczne nagrody na konkursach muzycznych. Studiowała w Robert Schumann Hochschule für Musik Düsseldorf w mistrzowskiej klasie pianistycznej prof. Wiesława Piękosia. W zakresie fortepianu ukończyła dwa kierunki studiów magisterkich oraz studia podyplomowe „Konzertexamen” z wyróżnieniem. W 2015 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuki („24 Preludia na fortepian op. 43 Krzysztofa Meyera — między tradycją i awangardą. Katalog modeli ekspresyjnych, fakturalnych i środków kompozytorskich dokonany na podstawie własnej interpretacji”).

Oprócz działalności pianistycznej, której się obecnie poświęca, Justyna Piękoś koncertowała także jako skrzypaczka, altowiolistka oraz kameralistka w wielu krajach Europy. Koncerty i wywiady z Justyną Piękoś zostały wyemitowane przez międzynarodowe stacje telewizyjne. Występowała m.in. na galowych koncertach w Casa del Metge w Barcelonie, w Auli Uniwersytetu Monachijskiego oraz na festiwalach muzycznych, m.in. „Endenicher Herbst“, „Mozart-Festival“ w Düsseldorfie, „Ruhr Klavierfestival“ w Essen. Nagrała płytę CD z utworami Bacha, Mozarta, Beethovena, Chopina, Szymanowskiego i Debussy’ego.

W latach 1998-2013 Justyna Piękoś współpracowała przy tworzeniu i realizacji „Międzynarodowych Mistrzowskich Kursów dla Pianistów w Krakowie”, które zainicjował prof. Wiesław Piękoś. Jest współautorką i współwykonawczynią Projektu Edukacyjno-Artystycznego powstałęgo w ramach  Projektu Narodowego „Chopin 2010”. W 2010 roku została wspólnie zaproszona przez Konsulat Generalny RP w Kolonii do stworzenia 6-miesięcznego Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego z okazji Roku Chopina 2010. Obejmując stanowisko dyrektora programowo-artystycznego, nadała festiwalowi tytuł  „Chopin – Jenseits aller Grenzen – Marienburger Matineen”. W uznaniu za jej zaangażowanie w propagowaniu twórczości F. Chopina w świecie, otrzymała list dziękczynny od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

W latach 2009-2013 Justyna Piękoś prowadziła zajęcia z fortepianu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Krakowie (Katedra Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji), a także Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fr. Chopina w Krakowie oraz Szkoły Muzycznej I st. Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie.

Oprócz działalności artystycznej i dydaktycznej, Justyna Piękoś publikuje teksty z dziedziny muzyki wraz z tłumaczeniami z języka polskiego na niemiecki (publikacje  m.in. w Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main).