Katedra Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji


Katedra Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji

Katedra Muzyki Współczesnej, Jazzu i Perkusji kontynuuje działalność Katedry Interpretacji Muzyki Współczesnej, która powstała w 1990 roku i została założona przez prof. Adama Kaczyńskiego. Zajęcia dydaktyczne pracowników Katedry obejmują prowadzenie przedmiotu praktyka wykonawcza muzyki współczesnej dla studentów Wydziału Instrumentalnego, a od roku 2007 klas instrumentów jazzowych (trąbka, puzon, saksofon, fortepian, kontrabas, perkusja) i przedmiotów specjalistycznych w zakresie muzyki jazzowej. Program nauczania muzyki współczesnej w formie zajęć praktycznych obejmuje wszystkie najważniejsze kierunki muzyki XX i XXI wieku, kameralistykę, a także większe zespoły instrumentalne i wokalne z dyrygentem. Nowy zapis muzyczny, m.in. notacja graficzna, nowe poszukiwania dźwiękowe, preparacja instrumentów i nowe idee z pogranicza muzyki, teatru instrumentalnego i happeningu, to tylko część kierunków współczesnego warsztatu wykonawczego jaki realizowany jest w ramach zajęć dydaktycznych.

Wszystkich studentów uczęszczających do klas Katedry obowiązują na zakończenie obu semestrów publiczne egzaminy – koncerty.

Poza procesem dydaktycznym Katedra prowadzi szeroko zakrojoną działalność koncertową i naukową dotycząca warsztatu kompozytorskiego i problematyki wykonawczej muzyki współczesnej, jazzowej i perkusyjnej. W latach 1993 do 2002 organizowane były międzynarodowe festiwale muzyczne „Write & Play” poświęcone współczesnej muzyce różnych krajów takich jak Dania, Włochy, Holandia, Szwajcaria, USA i wiele innych.

Od momentu objęcia kierownictwa katedry przez prof. Jana Pilcha Katedra uczestniczy również w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „Źródła i Inspiracje” i jest inicjatorem projektów cyklicznych takich jak „Jazz w Akademii”, Warsztaty Kompozytorsko–Wykonawcze, lekcje mistrzowskie i seminaria prowadzone przez wykładowców zagranicznych (USA, Niemcy, Indonezja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania). Projekt pod nazwą ”Musical Coexistance” – międzynarodowa sesja naukowa połączona z warsztatami i koncertami, która odbyła się w lutym 2010 roku, spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem słuchaczy i uczestników, a także pochlebnymi recenzjami i opiniami środowiska muzycznego. W latach 2012 – 2014 katedra prowadziła międzynarodowy projekt pod nazwą ASTAPER, we współpracy z uczelniami muzycznymi z Valencii, Freiburga i Padwy, a także Wyższą Szkołą Teatralną i Akademią Wychowania Fizycznego. Tematyką były „Podstawy antropomotoryki i techniki scenicznej w grze na instrumentach perkusyjnych” (Fundamentals of anthropomotorics and stage presence techniques in percussion performance). Podczas trwania tego projektu odbyło się ponad 10 koncertów, a całość została udokumentowana publikacją zawierającą wygłoszone wykłady a także rejestracje DVD koncertów i zajęć warsztatowych.

W wieloletniej historii Katedry wykłady i lekcje mistrzowskie prowadzili m.in. :

 • Bertel Krarup (Rektor Det Fynske Musikkonservatorium w Odense, Dania) – Muzyka współczesna w Konserwatorium w Odense.
 • Per Erland Rassmussen (Prorektor Det Fynske Musikkonservatorium w Odense, Dania) – Muzyka współczesna od Carla Nielsena do czasów współczesnych.
 • Ada GentileVittorio Fellegara (Włochy) – Zapis muzyczny jako forma przekazu kompozytor – wykonawca.
 • Martin Joste (Francja) – Zapis muzyczny jako forma przekazu kompozytor – wykonawca.
 • Krzysztof Knittel (Warszawa) – Zapis muzyczny jako forma przekazu kompozytor – wykonawca.
 • Daniel Weissberg (Bazylea, Szwajcaria) – Własny warsztat kompozytorski.
 • Barbara Jazwinsky (Tulane University, USA) – Własny warsztat kompozytorski.
 • Adam Wodnicki (Denton University, USA) – Utwory Ignacego Jana Paderewskiego.
 • Carl Bergstrom–Nielsen (Humlebaek, Dania) – Intuitive Music.
 • Yuko Kawai (Japonia) – Współczesna muzyka japońska.
 • Adam Kaczyński (Akademia Muzyczna, Kraków) – Shape na 2 fortepiany.
 • Krzysztof Olczak (Akademia Muzyczna, Gdańsk) – Problematyki nowych technik akordeonowych w świetle współczesnych technik kompozytorskich.
 • Sigfried Mauser (Salzburg, Austria) – Wykład w ramach Sympozjum poświęconego Alexandrowi Zemlinsky’emu.
 • Paul Sacher (Bazylea, Szwajcaria) – Wykład w ramach przyznania tytułu Doctora Honoris Causa.
 • Krystyna Moszumańska–Nazar (Akademia Muzyczna, Kraków) – Zapis muzyczny jako forma przekazu kompozytor – wykonawca.
 • Piotr Grella–Możejko (Edmonton, Kanada) – Między europejskim molochem i amerykańskim kowadłem.
 • Carl Humphries (Londyn, Wielka Brytania) – Problemy filozoficzne w muzyce nowoczesnej.
 • Dinu Ghezzo (Nowy York University, USA) – Nowe realia zawodu kompozytora na początku XX wieku.
 • Dr David Eddleman (Rockaway, USA) – Kolot min HaShoah.
 • Marek Stachowski (Akademia Muzyczna, Kraków) – Audition na flet, wiolonczele i fortepian.
 • Chang – Min Park (Seul, Korea) – String Quartet II.
 • Adam Walaciński (Akademia Muzyczna, Kraków) – Moment musicaux avec postulude en hommage.
 • Isidore Rudnick (Cincinatti College for Performing Arts)
 • Rick Van Matre (Cincinatti University – Music department)
 • Bryan Corbett (W.Brytania)
 • Marek Dykta (Berklee College of Music)
 • Nick Petrella (USA – Sabian Education Director)
 • John WilkinsVictor Mendosa (USA, Berklee College of Music)
 • Jan Jarczyk (McGill University)
 • Dariusz Terefenko (Eastman School of Music)
 • Eddie Henderson (Julliard School of Music)
 • Willem von Hombracht (Webster University)
 • Rosario Juliani (Conservatorio Nazionale di Santa Cecilia)
 • Eric Mariental (USA)
 • Chuck Israels (USA)
 • Amsterdam Mallet Colective (Holandia)