prof. dr hab. Elżbieta Stefańska-Kłyś – klawesyn


Stefańska ElżbietaUkończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem wybitnego klawesynisty prof. Hansa Pischnera z Berlina. Po uzyskaniu dyplomu swoje umiejętności doskonaliła na międzynarodowych kursach znakomitych europejskich klawesynistów takich jak Zuzanna Ruzickova czy Ruggiero Gerlin. Otrzymała dwie pierwsze nagrody na Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (1964) za wykonanie utworów kompozytorów epoki baroku na fortepianie i klawesynie; została laureatką głównej nagrody Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Genewie (1965), otrzymując równocześnie nagrodę specjalną im. Henri Ghez dla najlepszego klawesynisty konkursu. Koncertuje w kraju i za granicą, uczestniczy w krajowych i zagranicznych festiwalach jako solistka i kameralistka, m.in. w Hanowerze, Halle (Festiwal Haendlowski), Lipsku (Festiwal Bachowski), Brnie, Bratysławie, Shiraz (Iran), Orvieto, Interlaken (Szwajcaria), Gaming (Austria), Paryżu. W jej repertuarze znajdują sie dzieła muzyki solowej i kameralnej epoki renesansu, baroku, klasycznej, jak również XX-wiecznej, w tym także muzyki polskich kompozytorów dawnych i współczesnych. Artystka w swej wieloletniej karierze muzycznej dokonała bardzo licznych nagrań radiowych i telewizyjnych, jak również płytowych dla Polskich Nagrań, EMI Elektroli, Decca, Fonit Centra. Oprócz działalności koncertowej bierze czynny udział jako juror w krajowych i zagranicznych konursach muzycznych. Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowany przez nią I Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej, na którym pełniła funkcję przewodniczącej jury. W ostatnich latach na szlakach jej koncertowych podróży pojawia sie wielokrotnie Japonia, Korea Południowa i Tajwan; podróże te zaowocowały wieloma nagraniami telewizyjnymi i radiowymi. Z okazji Roku Mozartowskiego w firmie fonograficznej Pony Canyon (Tokio) nagrała osiemnaście Sonat W.A. Mozarta (sześć płyt CD) na instrumencie pianoforte z czasów kompozytora; dla tej samej firmy nagrała również liczne utwory J.S. Bacha. Profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, wieloletni Kierownik Katedry Klawesynu i Instrumentów Dawnych (obecnie Katedra Muzyki Dawnej).